Akshara Santa Harekala Hajabba

Best Wishes From Team B-Human

#TeamB-Human

B-Human Serving Humanity Documentary

Wishes & Prayers for Team B-Human

Wishes & Prayers From Migrants Patients Family Admitted Since 2 Months In Govt Hospital Mangalore.

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗪𝗶𝘀𝗵𝗲𝘀 & 𝗣𝗿𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗼𝗿 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗕-𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻.

ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಪತಿಯ ಮರಣದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ನನಗೆ ಟೀಂ-ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಹೋದರರು ನೆರವಾದರು...

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝘀𝗵𝗲𝘀 & 𝗣𝗿𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗼𝗿 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗕-𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻.

ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಭಾಂದವರಾದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು. ಟೀಂ ಬಿ-ಹ್ಯೂಮನ್ ನ ಆಸಿಫ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಹೈಲ್ ಕಂದಕ್

Team B-Human Gets Well Wishes and Blessings

Team B-Human Free Covid-19 Vaccination Camp

Team B-Human

Mangalore

Team B-Human

Mangalore

Team B-Human

Mangalore

Team B-Human

Mangalore

Sisters Well wishes to Team B-Human

Team B-Human Free Covid-19 Vaccination Camp